Puslapis kraunamas..
    Apnuoginta sovietinė ideologija… Lenino, Stalino paminklai,
lagerių fragmentai ir kiti unikalūs autentiški eksponatai 20 ha plote.
    Apnuoginta sovietinė ideologija… Lenino, Stalino paminklai,
lagerių fragmentai ir kiti unikalūs autentiški eksponatai 20 ha plote.
ORAI
DRUSKININKUOSE
- 06.30 (ketvirtadienis).
Temperatūra dieną / naktį C.
Oro būsena dieną - , naktį - .
- 06.29 (trečiadienis).
Temperatūra dieną / naktį C.
Oro būsena dieną - , naktį - .

Sovietinių skulptūrų ekspozicija


          EKSPOZICIJOS TIKSLAS

Nukėlus “stabus” nuo pjedestalo, pasikeitus paminklų eksponavimo vietai ir statusui, panaudojus atitinkamą eksponavimo būdą bei papildomas priemones, iš esmės pakito ir paminklinių skulptūrų ideologinis turinys. Grūto parko ekspozicija atskleidžia sovietinės ideologijos neigiamą turinį, poveikį vertybių sistemai. Ekspozicija skirta tam, kad Lietuvos žmonės, į šalį atvykstantys svečiai, taip pat ir ateities kartos turėtų galimybę pamatyti apnuogintą sovietinę ideologiją, daugelį dešimtmečių slėgusią ir žeidusią mūsų tautos dvasią.

          EKSPOZICIJOS UNIKALUMAS

Iki šiol nė vienas muziejus ar kita kultūros įstaiga nebandė kaupti ar tinkamai eksponuoti sovietinių reliktų. Grūto parke paminklinės skulptūros išdėstytos dviejų kilometrų ilgio ekspozicijoje, kur sargybos bokšteliai, lagerių fragmentai ir kitos detalės primena Sibirą. Grūto parkas užima 20ha plotą, čia eksponuojami 46-ių autorių 86 darbai. Tokia didelė paminklų ir ideologinio turinio skulptūrų sankaupa vienoje lauko ekspozicijoje yra retas, gal net unikalus reiškinys pasaulyje.